Tin xét xử

Ma túy và những nổi đau từ tệ nạn này

Nhằm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy theo tinh thần Công văn số 190/CV-TA ngày 05/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 29 tháng 6 năm 2015, tại nhà văn hóa thôn Thuận An, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn xét xử lưu …

Xem chi tiết »
X