Tin xét xử

Phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, không để án tồn đọng kéo dài, án quá hạn luật định.

  Phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, không để án tồn đọng kéo dài,  án quá hạn luật định. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để tập trung triển …

Xem chi tiết »
X