tháng 1, 2022

11tháng 18:00 sáng- 11:00 sángBùi Ngọc P: Tàng trữ trái phép chất ma túy.40/2021/TLST-HS

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X