tháng 1, 2022

10tháng 12:00 sáng- 5:00 sángNguyễn Duy H: Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.39/2021/TLST-HS

Thời gian xét xử

(Thứ 2) 2:00 sáng - 5:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

X