tháng 9, 2020

1tháng 98:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thanh B và đồng phạm: Mua bán trái phép ma túy17/2020/TLST-HS

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X