tháng 4, 2020

1tháng 48:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Bích Th- Nguyễn Thị H: Tranh chấp quyền sử dụng đất.49/2016/TLST-DS

Thời gian xét xử

(Thứ 4) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X