tháng 11, 2019

8tháng 118:00 sáng- 11:00 sángTrần Văn Kh: Đánh bạc.41/2019/TLST-HS

Thời gian xét xử

(Thứ 6) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X