Lịch công tác

__

Thứ 2 (15/7/2019) Thứ 3 (16/7/2019) Thứ 4 (17/7/2019) Thứ 5 (18/7/2019) Thứ 6 (19/7/2019)
 Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 • Sáng: Xử vụ hình sự rút kinh nghiệm.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Đưa đoàn hội thẩm đi tập huấn trong Tòa án tỉnh.
Sáng: Theo đoàn hội thẩm đi tập huấn trong Tòa án tỉnh.

Chiều: Họp việc dân sự.

Phó Chánh án

     Châu Thị Kim Phượng 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 • Sáng: Dự hội nghị Công đoàn tại huyện ủy.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Dự phiên tòa rút kinh nghiệm.
 • Chiều:Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán

    Nguyễn Trần Nguyên Vỹ 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Dự phiên tòa rút kinh nghiệm.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Thẩm phán

                Võ Văn Thể

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Xử vụ hình sự.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Dự phiên tòa rút kinh nghiệm.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

X