Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (12/4/2021)
Thứ 3 (13/4/2021)
Thứ 4 (14/4/2021)
Thứ 5 (15/4/2021)
Thứ 6 (16/4/2021)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp liên tịch UBMT – Đoàn hội thẩm tại cơ quan.
Sáng: Tuyên truyền luật hòa giải đối thoại tại Ủy ban.
Tuyên truyền luật hòa giải đối thoại tại Ủy ban.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều:Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Trần Nguyên Vỹ
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Trần Anh Liêm
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Nghĩ phép
Nghĩ phép
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X