Lịch công tác

__

Thứ 2 (20/5/2019) Thứ 3 (21/5/2019) Thứ 4 (22/5/2019) Thứ 5 (23/5/2019) Thứ 6 (24/5/2019)
 Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
 Bồi dưỡng chính trị tại Tam Kỳ
 • Bồi dưỡng chính trị tại Tam Kỳ
 • Bồi dưỡng chính trị tại Tam Kỳ
 • Bồi dưỡng chính trị tại Tam Kỳ
 • Bồi dưỡng chính trị tại Tam Kỳ
Phó Chánh án

     Châu Thị Kim Phượng 

Sáng: Thẩm định tại Quế Long.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Thi giải cầu lông
 • Thi giải cầu lông .
Thẩm phán

    Nguyễn Trần Nguyên Vỹ 

Sáng: Chào cờ, làm việc cơ.quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Xử vụ hôn nhân.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán

                   Võ Văn Thể

Sáng: Chào cờ, làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Làm việc cơ quan.
 • Chiều: Làm việc cơ quan.
 • Sáng: Thi giải cầu lông.
 • Chiều: Xử vụ Hình sự
 • Thi giải cầu lông.
X