Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (18/01/2021)
Thứ 3 (19/01/2021)
Thứ 4 (20/01/2021)
Thứ 5 (21/01/2021)
Thứ 6 (22/01/2021)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Họp huyện ủy.
Chiều: Xử vụ hình sự.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Hiệp Đức.
Học Nghị quyết tại huyện.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội. Đi công tác tại Hà Nội.
Thẩm phán
Nguyễn Trần Nguyên Vỹ
Sáng: Xử vụ hôn nhân.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Dự hội nghị tổng kết tại Liên đoàn lao động tỉnh.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Xử vụ hôn nhân.
Chiều: Xử vụ hôn nhân.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Xử vụ hình sự.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Xử vụ hình sự.
Thẩm phán
Trần Anh Liêm
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X