Lịch công tác

 

Tên Thứ 2 (28/9/2020)  

Thứ 3 (29/9/2020)

 

 

Thứ 4 (30/9/2020)

 

 

Thứ 5 (01/10/2020)

 

 

Thứ 6 (02/10/2020)

 

Chánh án

Nguyễn Văn Thọ      

Sáng: Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp tại xã Quế Thuận.

Chiều: Họp Chi bộ và cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Dự hội nghị huyện ủy mở rộng.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp phân loại CBCC,NLĐ.

Chiều: Họp chi ủy.

Phó Chánh án

Châu Thị Kim Phượng

Sáng: Xử vụ hình sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Xử vụ hôn nhân.

Chiều: Họp Chi bộ và cơ quan..

Sáng: Xử vụ dân sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Dự hội nghị Liên đoàn lao động.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp chi bộ nghe công bố kết quả giám sát.

Chiều: Phân loại CBCC, NLĐ, xét thi đua.

.

Thẩm phán

Nguyễn Trần Nguyên Vỹ

Sáng: Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Họp Chi bộ và cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Xử vụ hôn nhân.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp chi bộ nghe công bố kết quả giám sát.

Chiều: Phân loại CBCC, NLĐ, xét thi đua.

Thẩm phán

Võ Văn Thể

Sáng: Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Họp Chi bộ và cơ quan.

Sáng: Xử vụ hôn nhân.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp chi bộ nghe công bố kết quả giám sát.

Chiều: Phân loại CBCC, NLĐ, xét thi đua.

 

X