Lịch công tác

__

Thứ 2 (16/9/2019) Thứ 3 (17/9/2019) Thứ 4 (18/9/2019) Thứ 5 (19/9/2019) Thứ 6 (20/9/2019)
 Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Họp huyện ủy.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp cơ quan văn hóa.

9h Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Xử vụ Dân sự.

 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Phó Chánh án

     Châu Thị Kim Phượng 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: 9h Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

 Công tác tại xã Quế Xuân 2.

 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Thẩm phán

    Nguyễn Trần Nguyên Vỹ 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: 9h Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Xử vụ hình sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Thẩm phán

                Võ Văn Thể

Sáng: Xử vụ hình sự.

Chiều: Xử vụ hôn nhân.

Sáng: 9h Hội nghị trực tuyến.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Xử vụ hình sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

X