Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (25/12/2023)
Thứ 3 (26/12/2023)
Thứ 4 (27/12/2023)
Thứ 5 (28/12/2023)
Thứ 6 (29/12/2023)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Nguyễn Trần Nguyên Vỹ
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Trương Thị Sen
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Mai Loan
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X