Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (26/9/2022)
Thứ 3 (27/9/2022)
Thứ 4 (28/9/2022)
Thứ 5 (29/9/2022)
Thứ 6 (30/9/2022)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
Học Cao cấp chính trị.
Học Cao cấp chính trị.
Học Cao cấp chính trị.
Học Cao cấp chính trị.
Học Cao cấp chính trị.
Thẩm phán – Chánh Văn phòng
Nguyễn Trần Nguyên
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Xử vụ hôn nhân.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Xử vụ hình sự trực tuyến.
Sáng: Xử vụ dân sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
            Thẩm phán
           Trương Thị Sen
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Xử vụ hình sự trực tuyến.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X