Lịch công tác

 

Tên Thứ 2 (29/6/2020)  

Thứ 3 (30/6/2020)

 

 

Thứ 4 (01/7/2020)

 

 

Thứ 5 (02/7/2020)

 

 

Thứ 6 (03/7/2020)

 

Chánh án

Nguyễn Văn Thọ      

Sáng: Xử vụ dân sự.

Chiều: Họp chi bộ và cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Họp thẩm tra hội đồng nhân dân.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Chánh án

Châu Thị Kim Phượng

Sáng: Dự thi đua  tại thi hành án dân sự huyện.

Chiều: Họp chi bộ và cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Thẩm phán

Nguyễn Trần Nguyên Vỹ

Sáng: Dự hội nghị trực tuyến.

Chiều: Họp chi bộ và cơ quan.

Sáng: Xử vụ hôn nhân.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Xử vụ hôn nhân.

Chiều: Xử vụ hôn nhân.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Thẩm phán

Võ Văn Thể

Sáng: Dự hội nghị trực tuyến.

Chiều: Họp chi bộ và cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Xử vụ hôn nhân.

X