Lịch công tác

__

Tên Thứ 2 (6/4/2020)  

Thứ 3 (07/4/2020)

 

 

Thứ 4 (08/4/2020)

 

 

Thứ 5 (09/4/2020)

 

 

Thứ 6 (10/4/2020)

 

Chánh án

           Nguyễn Văn Thọ

Làm việc tại nhà.  

Trực và làm việc cơ quan.

Làm việc tại nhà. Trực và làm việc cơ quan. Làm việc tại nhà.
Phó chánh án

      Châu Thị Kim Phượng

Trực và làm việc cơ quan. Làm việc tại nhà. Trực và làm việc cơ quan.       Làm việc tại nhà. Trực và làm việc cơ quan.
Thẩm phán

     Nguyễn Trần Nguyên Vỹ

 

Làm việc tại nhà.

 

 

Làm việc tại nhà.

 

Làm việc tại nhà.      Làm việc tại nhà.       Làm việc tại nhà.
Thẩm phán

           Võ Văn Thể

 

Làm việc tại nhà.

 

 

Làm việc tại nhà.

 

 

Làm việc tại nhà.

 

Làm việc tại nhà. Làm việc tại nhà.
X