Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (06/02/2023)
Thứ 3 (07/02/2023)
Thứ 4 (08/02/2023)
Thứ 5 (09/02/2023)
Thứ 6 (10/02/2023)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
 Sáng: Chào cờ, họp cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
 Sáng: Chào cờ, họp cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Nguyễn Trần Nguyên Vỹ
 Sáng: Chào cờ, họp cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Xử vụ hôn nhân.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Trương Thị Sen
 Sáng: Chào cờ, họp cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Xử vụ dân sự.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Mai Loan
 Sáng: Chào cờ, họp cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
 Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X