Lịch công tác

__

Thứ 2 (11/11/2019) Thứ 3 (12/11/2019) Thứ 4 (13/11/2019) Thứ 5 (14/11/2019) Thứ 6 (15/11/2019)
 Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Họp tại Uỷ ban huyện.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Dự hội nghị trực tuyến tại Viện kiểm sát huyện.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Phó Chánh án

     Châu Thị Kim Phượng 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: 8h Xử vụ hôn nhân.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Xử vụ hình sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: 14h30 Xử vụ hình sự.

Thẩm phán

    Nguyễn Trần Nguyên Vỹ 

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: 9h30 Xử vụ hôn nhân.

Chiều: Xử vụ kinh doanh thương mại.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: 14h Xử vụ hôn nhân.

Sáng: Xử vụ dân sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Xử vụ dân sự.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Thẩm phán

                Võ Văn Thể

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: 15h xử vụ hình sự.

Sáng: Làm việc cơ quan.

Chiều: Làm việc cơ quan.

Sáng:  Làm việc cơ quan.

Chiều: 13h30 Xử vụ hôn nhân.

X