Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (29/11/2021)
Thứ 3 (30/11/2021)
Thứ 4 (01/12/2021)
Thứ 5 (02/12/2021)
Thứ 6 (03/12/2021)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp chi bộ.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
Sáng: Học Cao cấp lý luận chính trị.
Chiều: Xử vụ hình sự.
Học Cao cấp lý luận chính trị.
Chiều: Học Cao cấp lý luận chính trị.
Sáng: Học Cao cấp lý luận chính trị.
Chiều: Họp chi bộ.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Học Cao cấp lý luận chính trị.
Thẩm phán – Chánh Văn phòng
Nguyễn Trần Nguyên Vỹ
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp chi bộ.
Sáng: Xử vụ hôn nhân.
Chiều: Làm việc cơ quan.
            Thẩm phán
           Trương Thị Sen
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp chi bộ.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X