Lịch công tác

Tên
Thứ 2 (13/9/2021)
Thứ 3 (14/9/2021)
Thứ 4 (15/9/2021)
Thứ 5 (16/9/2021)
Thứ 6 (17/9/2021)
Chánh án
Nguyễn Văn Thọ
Sáng: Thăm cán bộ hưu trí và sinh hoạt ngày 13/9.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp liên ngành.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Xử vụ hôn nhân.
Sáng: Xử vụ hình sự.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Phó Chánh án
Châu Thị Kim Phượng
Sáng: Thăm cán bộ hưu trí và sinh hoạt ngày 13/9.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Họp liên ngành.
Sáng: Thẩm định tại thị trấn Đông Phú.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Xử vụ hôn nhân.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Trần Nguyên Vỹ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Nghỉ
Thẩm phán
Trần Anh Liêm
Sáng: Thăm cán bộ hưu trí và sinh hoạt ngày 13/9.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
Sáng: Làm việc cơ quan.
Chiều: Làm việc cơ quan.
X