Lịch xét xử

5tháng 58:00 sáng- 11:00 sángĐinh Hữu H: Đánh bạc06/2022/HSST

10tháng 58:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thanh H - Dương Hà Vi N: Xin ly hôn.37/2022/TLST-HNGĐ

17tháng 58:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Đ- Nguyễn Ch: Xin ly hôn.25/2022/TLST-HNGĐ

20tháng 58:00 sáng- 11:00 sángThịnh Ngọc S: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.07/2022/HSST

20tháng 52:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thị Tuyết Ng - Trần Văn Kh: Xin ly hôn.13/2022/TLST-HNGĐ

27tháng 58:00 sáng- 11:00 sángPhan Thị Ch - Nguyễn Đắc T: Tranh chấp quyền sử dụng đất.15/2021/TLST-DS

X