Lịch xét xử

5tháng 98:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị H : Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.31/2019/TLST-HS

6tháng 92:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Văn A : Trộm cắp tài sản.30/2019/TLST-HS

9tháng 98:00 sáng- 11:00 sángĐỗ Thị Mỹ H - Lê Công T : Xin ly hôn92/2019/TLST-HNGĐ

10tháng 98:00 sáng- 11:00 sángDương Thị T- Huỳnh L : Xin ly hôn119/2019/TLST-HNGĐ

12tháng 92:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Ngọc V, Hoàng Tấn T : Tàng trữ trái phép chất ma túy.29/2019/TLST-HS

13tháng 92:00 chiều- 5:00 chiềuTrịnh Văn H : Dâm ô với người dưới 16 tuổi.35/2019/TLST-HS

16tháng 98:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Ngọc Th: Mua bán trái phép chất ma túy.36/2019/TLST-HS

16tháng 92:00 chiều- 5:00 chiềuTrần Thị T - Nguyễn Thanh H : Xin ly hôn94/2019/TLST-HNGĐ

19tháng 98:00 sáng- 11:00 sángHồ Quang Y: Trộm cắp tài sản33/2019/TLST-HS

24tháng 98:00 sáng- 11:00 sángNguyễn H: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ27/2019/TLST-HS

X