Lịch xét xử

1tháng 78:00 sáng- 11:00 sángLê Thị Xuân H - Nguyễn Ngọc C: Xin ly hôn.15/2020/TLST-HNGĐ

1tháng 72:00 chiều- 5:00 chiềuVõ Thị L - Mai Văn H: Xin ly hôn.48/2020/TLST-HNGĐ

3tháng 72:00 chiều- 5:00 chiềuLê Thị Tuyết N - Nguyễn Văn H: Xin ly hôn.23/2020/TLST-HNGĐ

X