Lịch xét xử

12tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNgô Quang v:Tàng trữ trái phép chất ma túy.37/2020/TLST-HS

13tháng 18:00 sáng- 11:00 sángĐinh Hữu H: Trộm cắp tài sản.41/2020/TLST-HS

14tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Thúy B - Phan Công V: Xin ly hôn.200/2020/TLST-HNGĐ

18tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị T - Nguyễn Trung T: Xin ly hôn.199/2020/TLST-HNGĐ

19tháng 18:00 sáng- 11:00 sángLê Văn M: Đánh bạc40/2020/TLST-HS

20tháng 18:00 sáng- 11:00 sángVõ Thị Thu P- Nguyễn Văn Q : Xin ly hôn.222/2020/TLST-HNGĐ

20tháng 12:00 chiều- 5:00 chiềuLê Minh T- Nguyễn Thị H: Xin ly hôn.232/2020/TLST-HNGĐ

27tháng 18:00 sáng- 11:00 sángDương Đình H: Tàng trữ trái phép chất ma túy.42/2020/TLST-HS

28tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Thu Y - Thái Minh H: Xin ly hôn.195/2020/TLST-HNGĐ

29tháng 18:00 sáng- 11:00 sángPhan Thị Thanh N - Phan Văn N, Nguyễn Thị Lệ T: Tranh chấp quyền sử dụng đất.21/2019/TLST-DS

X