Lịch xét xử

1tháng 112:00 chiều- 5:00 chiềuVõ Thị Nh - Đoàn Công M : Xin ly hôn152/2019/TLST-HNGĐ

4tháng 118:00 sáng- 11:00 sángHuỳnh Thị Th - Đỗ Nguyên H : Xin ly hôn153/2019/TLST-HNGĐ

6tháng 118:00 sáng- 11:00 sángTrương Thị Hiền N- Lê Văn T: Xin ly hôn151/2019/TLST-HNGĐ

7tháng 118:00 sáng- 11:00 sángNgô Phi Th, Võ Thị Hoài Th - Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Thị C: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc.26/2019/TLST-DS

8tháng 118:00 sáng- 11:00 sángTrần Văn Kh: Đánh bạc.41/2019/TLST-HS

8tháng 112:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Văn T, Nguyễn Anh T: Trộm cắp tài sản.43/2019/TLST-HS

11tháng 118:00 sáng- 11:00 sángTrần Thị H - Nguyễn Phước Lê H : Xin ly hôn167/2019/TLST-HNGĐ

13tháng 118:00 sáng- 11:00 sángĐinh Ngọc S: Trộm cắp tài sản.40/2019/TLST-HS

13tháng 112:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thị L- Trương Đăng P: Xin ly hôn.165/2019/TLST-HNGĐ

15tháng 118:00 sáng- 11:00 sángNgân hàng H - Nguyễn Thị Thanh L: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản.32/2019/TLST-DS

15tháng 112:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thị Lam V- Nguyễn Công H: Xin ly hôn159/2019/TLST-HNGĐ

15tháng 112:30 chiều- 5:00 chiềuPhạm Thị L: Trộm cắp tài sản.44/2019/TLST-HS

18tháng 118:00 sáng- 11:00 sángTrần Quang H: Trộm cắp tài sản.45/2019/TLST-HS

18tháng 112:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Th- Nguyễn Thị Lê V, Tô Văn H: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản.22/2019/TLST-DS

21tháng 118:00 sáng- 11:00 sángVõ Văn Th: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.46/2019/TLST-HS

29tháng 119:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Quốc D: Trộm cắp tài sản.47/2019/TLST-HS

X