Lịch xét xử

21tháng 1 - 21tháng 2tháng 1 212:00 chiềutháng 2 21Nguyễn Duy Kh: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.52/2019/TLST-HS

14tháng 22:00 chiều- 5:00 chiềuĐặng Thị D - Đặng Đức D : Tranh chấp về thừa kế tài sản.01/2019/TLST-DS

19tháng 28:00 sáng- 11:00 sángPhạm Thị Lệ M - Phạm Công Ng: Ly hôn, tranh chấp nuôi con.168/2019/TLST-HNGĐ

26tháng 28:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thế V : Trộm cắp tài sản.54/2019/HSST

X