Lịch xét xử

2tháng 51:00 sáng- 4:00 sángLê Thị Cường - Nguyễn Phước Liên: Xin ly hôn31/2019/TLST-HNGĐ

2tháng 52:00 chiều- 5:00 chiềuLưu Trọng Thuận: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ14/2019/TLST-HS

3tháng 58:00 chiều- 11:00 chiềuGiang Úc, Trần Đình Thọ, Nguyễn Thị Hiếu: Tổ chức đánh bạc.10/2019/TLST-HS

7tháng 58:00 sáng- 11:00 sángLê Thị An- Hồ Văn Hồng: Xin ly hôn45/2019/TLST-HNGĐ

10tháng 58:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Em: Trộm cắp tài sản15/2018/TLST-HS

14tháng 58:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thị Xuân- Nguyễn Đình Gia: Xin ly hôn04/2019/TLST-HNGĐ

17tháng 58:00 chiều- 11:00 chiềuTrương Thị Thanh Uyên - Trần Chí Thanh: Tranh chấp về yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con234/2019/TLST-HNGĐ

X