Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, không để án tồn đọng kéo dài, án quá hạn luật định.

  Phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết, xét xử …

X