Thông báo số 812/TB-TA ngày 19/11/2020 về việc tuyển chọn Hòa giải viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2020

Trong các ngày 09 và 11/12/2020, Tại Hội trường Huyện ủy Quế Sơn, Chi bộ …

X