Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết Nguyễn Văn Quý

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết: anh Nguyễn Văn Quý, sinh ngày 28/12/1983; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thời gian biệt tích từ ngày 01/7/2004 đến nay. Khi biết được Thông báo này đề nghị anh Quý liên hệ với Toà án nhân dân huyện Quế Sơn để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết. Ai biết tin tức gì của anh Quý thì thông báo cho Toà án nhân dân huyện Quế Sơn, Uỷ ban nhân dân thị trấn Đông Phú, người yêu cầu là bà Trần Thị Mai (mẹ anh Quý).

X