THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TRUNG TÂM HÒA GIẢI – ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN

Thực hiện Quyết định số 1148/QĐ-TA ngày 01/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập thí điểm Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, theo đó Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn được thành lập và đi vào hoạt động. Với tổ chức biên chế gồm 06 người; trong đó có 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 03 Hòa giải viên và 01 Thư ký kiêm nhiệm giúp việc. Đơn vị đã bố trí một phòng làm việc thường xuyên cho Hòa giải viên và một phòng Hòa giải tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn.

Lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của Trung tâm và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến chỉ đạo cũng như phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thông báo, truyên truyền đến nhân dân trong toàn huyện về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hòa giải – đối thoại tại Tòa án. Đồng thời, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đã kịp thời xây dựng Nghị quyết số 52-NQ/CB chuyên đề Quý I năm 2019 chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện “Tăng cường hoạt động của Trung tâm hòa giải – đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn”.

Đơn vị đã kịp thời triển khai Kế hoạch số 01/KH-TTHG ngày 23/11/2018 về việc phân công, bố trí theo dõi, thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đến từng bộ phận của Trung tâm để họ nhận thức rõ nhiệm vụ của mình. Từ đó, mỗi cá nhân xác định cho mình những trách nhiệm cần phải thực hiện. Đơn vị đã xây dựng cho Trung tâm hòa giải – đối thoại một bộ mẫu các văn bản tố tụng, giúp Trung tâm hoạt động theo một thể thống nhất. Các Hòa giải viên là những người đã từng làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong hòa giải – đối thoại và nêu cao tinh thần trách nhiệm nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Hòa giải viên đã phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ban đầu; đã chủ động nắm bắt thông tin, bản chất vụ việc và tích cực phân tích, giải thích để các bên đương sự nhận thức rõ đúng sai mà rút đơn khởi kiện hoặc rút quyết định hành chính, hành vi hành chính nhằm hạn chế các vụ việc tranh chấp phải đưa ra xét xử tại các cấp Tòa án. Bước đầu Trung tâm đã đạt được một số kết quả khả quan và phù hợp với thực tiễn tình hình tại huyện nhà.

Đối thoại khiếu kiện hành chính của Trung tâm hòa giải – đối thoại tại Tòa án

Qua 5 tháng thực hiện, Trung tâm hòa giải – đối thoại Toà án nhân dân huyện Quế Sơn thụ lý tổng cộng 62 đơn khởi kiện; trong đó, khởi kiện hôn nhân gia đình 47 đơn, khởi kiện dân sự 14 đơn và khiếu kiện hành chính 01 đơn. Đã giải quyết 59 đơn khởi kiện; kết quả hòa giải thành 40 đơn, hòa giải không thành và chuyển Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn 19 đơn. Các đương sự đã thống nhất đề nghị Tòa án ra Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành 02 vụ. Với kết quả nêu trên, tại Hội nghị sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, Trung tâm hòa giải – đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu, có tỷ lệ hòa giải thành cao 67,79 %.

Hòa giải hôn nhân gia đình của Trung tâm hòa giải – đối thoại tại Tòa án

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian đến Trung tâm hòa giải – đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn tích cực thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải; giáo dục, tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại huyện Quế Sơn.

                                                                     Châu Thị Kim Phượng –  Phó Giám đốc TT hòa giải – đối thoại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân huyện tổ chức sinh hoạt chủ đề “Gia đình – Trẻ em” nhân ngày 01/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Được sự đồng ý của Chi ủy Chi bộ, vừa qua Ban chấp hành Công …

X