TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong phong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2020, vinh dự được tặng thưởng “Huân chương độc lập” hạng nhì

Giai đoạn 2010-2020, phát huy sức mạnh từ những phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả bứt phá trong công tác, TAND tỉnh Quảng Nam ngay từ đầu mỗi năm công tác đã hưởng ứng các phong trào thi đua do TANDTC phát động đồng thời chủ động phát động các phong trào thi đua như tiêu biểu như: năm 2013 với phong trào “Tiếp tục xây dựng TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh, phục vụ công cuộc cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước , hướng tới mục tiêu xây dựng Quản Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020”; năm 2015 với phong trào “ Cán bộ, công chức nhân viên TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống TAND, chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015” đồng thời phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn như “ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, thi đua về đích sớm”; phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như “hai tăng, hai giảm”, “ba có – bốn không”.. Ngoài ra, đơn vị cũng hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”; “Cán bộ công chức thực hiện văn hóa công sở”…Từ các phong trào đó, đơn vị chủ động xây dựng các chương trình hành động như “Tết yêu thương”, “Hướng tới vùng cao yêu thương”… nhằm động viên thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cán bộ, công chức trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn… Với những phong trào thi đua thiết thực, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2010-2020.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đón nhận  “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2019

     Trong giai đoạn 2000-2010, TAND tỉnh Quảng Nam giải quyết trên tổng số thụ lý 4.656/4.762 vụ việc, đạt tỉ lệ 97,7%. Số lượng án bị hủy, sửa còn khá cao. Sang giai đoạn 2010-2020 số lượng thụ lý, xét xử tăng cao, đã giải quyết/thụ lý 5.261/5.211 vụ án các loại, đạt tỉ lệ 99%. Trong đó án hình sự 3.306/3.307 vụ; án dân sự là 1.255/1.283 vụ, việc; án hôn nhân gia đình là 375/377 vụ; kinh doanh thương mại là 284/284 vụ; giải quyết 12/12 yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, án lao động là 27/27 vụ; án hành chính 488/507 vụ. Về chất lượng xét xử đều đạt yêu cầu mà Quốc hội đề ra, tỉ lệ án hủy sửa ở mức thấp: án bị hủy do nguyên nhân chủ quan là 32 vụ chiếm 0,61%; án bị sửa do nguyên nhân chủ quan là 30 vụ chiếm 0,57%. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã giải quyết 474/474 đơn đạt 100% không có đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp. Việc xét xử án hình sự đảm bảo đúng người đúng tội không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm, hình phạt áp dụng đối với các hành vi phạm tội đúng quy định của pháp luật. Trong xét xử các loại án dân sự, hành chính thực hiện đúng trình tự tố tụng, công tác hòa giải đối thoại được đặc biệt chú trọng. Công tác thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ hết sức khách quan, đảm bảo nguyên tắc tự định đoạt của đương sự, vì vậy các quyết định, bản án dân sự, hành chính luôn đảm bảo được quyền và lợi ích của đương sự, Nhà nước và tổ chức khác. Bản án tuyên rõ ràng, dễ thi hành, không gây khó khăn cho công tác thi hành án.

Đặc biệt năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam là 1 trong 16 tỉnh được TANDTC chọn là nơi thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án. Các hòa giải viên, đối thoại viên đã thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình hòa giải, đối thoại theo Hướng dẫn tại Công văn 310/TANDTC-PC ngày 11/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn để công tác hòa giải, đối thoại đạt hiệu quả cao nhất. Qua tổng kết thí điểm này, các trung tâm hòa giải, đối thoại được 2.121/2.782 đơn các loại, đạt tỉ lệ 76,24%. Trong đó hòa giải, đối thoại thành là 1.588/2.121 đơn, đạt 74.87%, kết quả đó đã góp phần giảm số lượng vụ việc Tòa án phải giải quyết, giúp tích kiệm ngân sách nhà nước và quyền lợi của người dân được đảm bảo.

Nguyên Chánh  án tỉnh Quảng Nam – Trương Trọng Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

     Cùng với công tác xét xử các loại án, công tác kiểm tra nghiệp vụ của TAND tỉnh đối với TAND cấp huyện đặc biệt được trú trọng, đã tiến hành kiểm tra 18/18 đơn vị với 44.881 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, rà soát 22.828 hồ sơ các loại án; 8.867 hồ sơ thi hành án hình sự. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những sai sót nhỏ trong quá trình tiến hành tố tụng, thi hành án, đồng thời tham mưu Chánh án TAND tỉnh kháng nghị 21 bản án, quyết định, tham mưu Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Quảng Nam xét xử 37 vụ án theo trình tự GĐT, TT. Kết quả, Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh chấp nhận 21 kháng nghị của Chánh án TAND tỉnh và 10 kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh; không chấp nhận 06 kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh. Phòng kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh cũng có văn bản kiến nghị lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng 09 vụ án và được chấp nhận 06 vụ án. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công bố bản án và phiên tòa rút kinh nghiệm, TAND tỉnh Quảng Nam đã triển khai có hiệu quả, TAND tỉnh đã công bố 231/231 bản án quyết định , phối hợp Viện kiểm sát tỉnh tổ chức 18 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác của Tòa án. Sau mỗi phiên tòa lãnh đạo đơn vị tổ chức họp đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm những mặt tồn tại, hạn chế, những ưu điểm trong việc điều hành phiên tòa của từng Thẩm phán để toàn thể cán bộ, công chức đặc biệt Thẩm phán, thư ký học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú trọng công tác tổ chức cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, hội thẩm. Nhiều chính sách cán bộ được áp dụng đặc biệt cho các đơn vị TAND huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, tạo mọi điều kiện cho đơn vị hoạt động có hiệu quả, cán bộ, công chức, hội thẩm an tâm công tác cống hiến cho TAND. TAND hai cấp tỉnh có 198 biên chế, trong đó 68 đồng chí có trình độ từ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, nhiều cán bộ có trình độ thạc sỹ luật học, một số cán bộ đang hoàn thiện lớp thạc sỹ luật học. TAND hai cấp với 19 đoàn Hội thẩm/343 hội thẩm được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện bầu ra. Trong đó có 301 hội thẩm đang đương chức, 37 hội thẩm là người dân tộc thiểu số. Các đoàn hội thẩm duy trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Hội thẩm, các lớp bồi dưỡng cho Hội thẩm, cử các đại diện đoàn hội thẩm tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện tốt việc phụ cấp xét xử, khen thưởng kịp thời cho hội thẩm.

Các mặt công tác khác, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo TAND tỉnh quan tâm, trong 10 năm qua, TAND tỉnh Quảng Nam đã trú trọng nhiều đến cải cách lề lối làm việc, đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng internet, sửa dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, kết nối máy tính, máy in để tra cứu văn bản pháp luật ngay tại hội trường xét xử. Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, đơn vị đã phối hợp Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Quảng Nam để triển khai hoạt động, thông tin, thông báo được công khai, minh bạch, triển khai kịp thời, hiệu quả. TAND tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được mô hình mới, nhân tố mới như: “Hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã trong công tác giải quyết tranh chấp dân sự của TAND huyện Duy Xuyên”; “ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua xét xử lưu động gắn hệ thống truyền thanh trực tiếp tại TAND thị xã Điện Bàn”; Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ với mô hình “phát huy sức trẻ, tranh thủ thời gian, tập trung mọi lực lượng giải quyết đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng khi số lượng án tăng vọt”; Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc với mô hình “khắc phục khó khăn về nguồn nhân lực, xây dựng đơn vị vững mạnh, xuất sắc”…. Qua công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, TAND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt được vinh danh: tập thể TAND tỉnh Quảng Nam; Tòa hình sự TAND tỉnh Quảng Nam; ông Trần Thế Cẩm, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Minh Quốc, Chánh án TAND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam…

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trao “Huân chương độc lập Hạng Nhì” cho TAND tỉnh Quảng Nam (Đại diện TAND tỉnh Quảng Nam thứ 1 từ

trái qua)

     Chặng đường 10 năm qua, TAND tỉnh Quảng Nam luôn đoàn kết, phấn đấu của từng tập thể nhỏ và mỗi cá nhân công chức, người lao động. TAND tỉnh với 4 năm liền đạt Cờ thi đua của Chính phủ (2016-2019); Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 8 năm liền là đơn vị “Tập thể lao động xuất sắc” và được nhiều Bằng khen của Chánh án TANDTC. Đánh giá và ghi nhận những thành tích mà đơn vị đạt được, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng “Huân chương độc lập” hạng nhì cho TAND tỉnh Quảng Nam và “Huân chương lao động” hạng nhất cho Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn mới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam sẽ không ngừng phấn đấu vượt lên mọi khó khăn để tiếp nối những thành công trên con đường chính trị, giữ vững niềm tin của Đảng và Nhân dân giao phó.

                           Tác giả: Lê Xuân – Vụ TĐKT (nguồn: http://tdkt.toaan.gov.vn).

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sửa một số điều của BLTTHS để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh

Việc sửa một số điều của BLTTHS để bảo đảm giải quyết những vấn đề …

X